İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, bireysel ve toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundan doğan işçilik alacakları davaları, işe iade davaları, hizmet tespiti davaları, iş kazasından kaynaklı tazminat davaları ve benzeri davaların, arabuluculuk ve dava süreçlerinde gerek işveren gerekse işçi vekili olarak avukatlık hizmeti verilmektedir. İşveren konumundaki müvekkillerimize düzenli olarak sağladığımız hukuk müşavirliği hizmetimiz kapsamında; işin yönetimi için gerekli sözleşme, personel yönetmeliği, disiplin yönetmeliği ve talimatların hazırlanması, işçi özlük dosyasında bulunması zorunlu ve gerekli evrakların düzenlenmesi gibi gerekli hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.