Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku; sağlık alanında hizmet veren özel veya kamu kurumları ve bu alanda hizmet veren-hizmet alan kişilerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Tıbbi müdahale; en basit tıbbi tedaviden, en ağır cerrahi ameliyatlara kadar uzanan ve kişilerin sağlığına yönelik olan tüm tıbbi uğraşları kapsar. Hekimler; tıbbi müdahaleleri sırasında tıp biliminin kabul ettiği tüm kurallara uymak, gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Hekimin sorumluluğu; mesleki sorumluluk, idari sorumluluk, hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk olarak ayrılmaktadır. Hekimler, tıbbi müdahaleleri sırasında kurallara uymaz ve gerekli dikkat, özeni göstermezlerse; bu sorumluluklara göre ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulurlar. 

 

Hukuk Büromuz tarafından; özel ya da kamu hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarında gerçekleşen tıbbi müdahalelerden kaynaklı malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) kaynaklı tazminat veya tam yargı davalarında, ceza davalarında, disiplin kovuşturmalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Düzenli hukuk müşavirliği hizmeti verilen sağlık kuruluşu ve hekim müvekkillerimize; sağlık hizmetinin verilmesi sırasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri idari, hukuki, cezai uyuşmazlıklar hakkında gerekli hukuki destek verilmektedir. 

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.