Taşınmaz Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları, kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları, kadastro tespitine itiraz davaları, haksız el atmanın önlenmesi, giderilmesi ve ecrimisil davaları, zilyetlik davaları, elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyetten kaynaklı davalar, ortaklığın giderilmesi davaları, kat mülkiyetinden kaynaklı davalar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki davalar, irtifak hakkı tesisi ve irtifak hakkından kaynaklı davalar, taşınmaz malikinin sorumluluğundan kaynaklı davalar, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, fiili taksim sözleşmesi ve taşınmaza bağlı diğer tipik veya atipik sözleşmelerin hazırlanması hizmetlerinin tamamı taşınmaz hukukunun alanına girmektedir. Çölcü Hukuk Bürosu olarak; taşınmaz mülkiyeti ve zilyetliğinden kaynaklı uyuşmazlıkların tamamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.