Tazminat Hukuku

Tazminat yükümlülüğü farklı mevzuatlarda düzenlenmiş ve farklı şartlara bağlanmıştır. Trafik kazası, iş kazası, haksız rekabet, ayıplı mal veya hizmet verilmesi, tıbbi uygulama hatası (malpraktis), hakaret gibi haller tazminat ödeme yükümlülüğünü doğurabilmektedir. Hukuk Büromuzda; tazminat davalarında, güncel Yüksek Mahkeme içtihatlarına ve emsal davalara uygun avukatlık hizmeti verilmektedir. 

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.