Miras Hukuku

Hukuk Büromuzda; kişilerin ölüme bağlı tasarrufları olan vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesi (veraset ilamının) alınması, veraset ilamının iptali, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu), tenkis, denkleştirme, muris muvazaasına yönelik yolsuz tescilin düzeltilmesi-tescili talep davaları dahil miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların tamamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.