İcra İflas Hukuku

Hukuk Büromuzda; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde, borçluya ait her türlü taşınır, taşınmaz mal ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amacıyla gereken araştırmalar yapılmaktadır. Alacağın tahsili için gerekli tüm işlemler yapılmaktadır. Para alacaklarının tahsili, taşınmazların tahliye ve teslimi, taşınırların teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, çocuk teslimi ile kişilere iflas hukuku neticesinde uygulanacak hükümlere ilişkin olarak genel anlamda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hizmetlerimiz, uyuşmazlıkların çözümü için icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri ile genel mahkemelerde dava takip işlemlerini de kapsayacak şekilde titizlikle yürütülmektedir.

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.