İdare Ve Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından; iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, imar davaları ve imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü, idari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları başta olmak üzere, idari uyuşmazlıklar ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü hususlarında hizmet verilmektedir.

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.