Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Çölcü Hukuk Bürosu olarak; veri sorumlusu müvekkillerimizin, KVKK uyum hizmetlerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yardımcı mevzuattaki düzenlemeler uyarınca ve uygulama deneyimimizle sağlamaktayız. Kişisel Verilen Korunması Kanununa uyum hizmetlerimiz kapsamında; veri sorumlusunun faaliyet alanı ve satış kanallarının detaylı analizi sonrası veri envanterinin çıkarılması, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması için danışmanlık, kişisel verilerin korunması politikası ve aydınlatma metni dahil Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından aranılan ilgili dokümanlar ile sözleşmelerin hazırlanması, VERBİS kaydının yapılması, veri sorumlusunun yetkili ve çalışanlarına KVKK eğitimi verilmesi, ilgili kişi başvurusu durumunda hukuken cevap verilmesi, gerekli hallerde Kurul nezdinde savunma hazırlanması gibi hizmetlerimiz yer almakta olup tüm hizmetlerimiz KVKK mevzuatına ek olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları ve GDPR ile de uyumlu yürütülmektedir.  

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.