Ticaret Hukuku

Gerçek kişi ve Şirket müvekkillerimize; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yardımcı mevzuat kapsamındaki her türlü ticari uyuşmazlıkta, pratik ve çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktayız. Bununla birlikte, müvekkillerimizin ticari faaliyete başlamasından itibaren, ihtiyaçla doğru orantılı ve düzenli olarak sağladığımız hukuk müşavirliği hizmeti kapsamında, ticaret hayatında karşılaşılabilecek riskleri en aza indirebilmek adına önleyici hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ticari faaliyetler sırasında ihtiyaç duyulan her türlü sözleşmenin hazırlanması, arabuluculuk süreci dahil olmak üzere ticari davalarda müvekkillerin avukat olarak temsili, Şirket kuruluş işlemlerinin hukuki takibi, Şirket genel kurullarının takibi, kambiyo senetlerinden kaynaklı hukuki işlemlerin başlatılması ve takibi gibi her türlü hukuki iş ve işlem, Ticaret Hukuku kapsamında sağlamakta olduğumuz hizmetler arasındadır. 

© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.