Kategoriler


img

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TIBBİ MALPRAKTİS KOMPLİKASYON AYRIMI

Malpraktis-komplikasyon ayrımı, Tıp Hukukunun çok temel konularından birisidir. Zira hekimler ve diğer sağlık çalışanları, malpraktis nedeniyle sorumlu tutulurken; komplikasyonlar nedeniyle sorumlu olmayacakları kabul edilmektedir. Bu sebeple sorumluluğun tespitinde; neyin malpraktis, neyin komplikasyon sayılacağı ve bu ayrımın nasıl yapılacağı son derece önemlidir. Tıp mesleği mensupları ile hukukçular arasında malpraktis ve komplikasyona bakış açısında, istatistiksel çalışmalarla da tespit edildiği üzere, anlamlı farklılar vardır. Çalışmada; malpraktis-komplikasyon ayrımının ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği, bu ayrımın hukukçular ve tıp mesleği mensuplarınca farklılaştırılmasının nedenleri, sonuçları, Yargıtay içtihatlarındaki ayrım kıstasları ve hekim ile diğer sağlık çalışanlarının sorumluluğunun doğru tespiti için ülke pratiğinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.


img

MALPRAKTİS-KOMPLİKASYON AYRIMININ HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU AÇISINDAN ÖNEMİ

Malpraktis-komplikasyon ayrımı, Tıp Hukukunun çok temel konularından birisidir. Zira hekimler ve diğer sağlık çalışanları, malpraktis nedeniyle sorumlu tutulurken; komplikasyonlar nedeniyle sorumlu olmayacakları kabul edilmektedir. Bu sebeple sorumluluğun tespitinde; neyin malpraktis, neyin komplikasyon sayılacağı ve bu ayrımın nasıl yapılacağı son derece önemlidir. Tıp mesleği mensupları ile hukukçular arasında malpraktis ve komplikasyona bakış açısında, istatistiksel çalışmalarla da tespit edildiği üzere, anlamlı farklılıklar vardır. Çalışmada; malpraktis-komplikasyon ayrımı, hukukçular ve tıp mesleği mensuplarının bu ayrıma farklı yaklaşmasının nedenleri ile bunun olumsuz sonuçları ve hekim ile diğer sağlık çalışanlarının sorumluluğunun doğru tespiti için ülke pratiğinde uygulanabilecek çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.img

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASI

250.000 USD bedelli taşınmaz satın alınması, her ne kadar Türk vatandaşlığını kazanma sürecini kolaylaştırmış olsa da, başvuru sürecinde yapılacak herhangi bir hata, başvurunun reddine veya başvuru sürecinin uzamasına sebebiyet vermektedir. Yanlış ya da yanıltıcı belgelerle başvuran yabancıların vatandaşlık başvuruları askıya alınmakta ve tüm şartları sağlamış olsalar bile başkaca başvuraları dikkate alınmamaktadır. Bu sebeple; sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerletilmesi için, taşınmaz satış işlemlerini başlatmadan önce, alanında uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak son derece önemlidir. “Taşınmaz Hukuku” ve “Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku” alanında uzmanlaşmış Hukuk Büromuz tarafından; taşınmaz satın alma ve yatırım açısından hukuki işlemlerin hatasız şekilde tamamlanması sağlanmakta ve deneyimlerimiz sayesinde Türk vatandaşlığının kazanımı süreci mümkün olan en kısa sürede güvenle tamamlanmaktadır.


img

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI DAVASININ ESASLARI

Eşler; evlilikleri süresince çalışmalarının karşılığında veya karşılıksız kazanımlar suretiyle taşınır veya taşınmaz mallar edinebilmektedirler. Boşanma durumunda ise, eşler üzerindeki malların paylaşımı gündeme gelmekte olup mal paylaşımının nasıl yapılacağına dair ihtilaf yaşanabilmektedir. Hukuk Büromuzca; boşanma nedeniyle eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi ve gerek Antalya gerekse Türkiye’ nin diğer illerindeki taşınır ve taşınmaz malların paylaşımı davalarında, avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu yazımızda, boşanmada mal paylaşımı davalarının esasları hakkında genel bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.


img

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETME AMACIYLA İŞ AKDİNİ HAKLI NEDEN İDDİASIYLA FESHEDEN İŞÇİ HAKKINDA EMSAL KARAR

Hukuk Büromuzun işveren vekili olarak tarafı olduğu bir dosyada, istinaf gerekçelerimiz ve savunmalarımız doğrultusunda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından; müvekkil yazılım şirketinde yaklaşık 10 yıldır “Bilgisayar Mühendisi” olarak çalışırken bir başka yazılım şirketinden daha yüksek maaş teklifi alan davacının, istifa etmek yerine, haklı neden iddiasıyla iş akdini feshederek müvekkil Şirketten kıdem tazminatı talep edip haksız kazanç elde etmesinin önü kesen nitelikte, yerinde ve emsal bir karar verilmiştir.


img

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kiracı-kiraya veren ihtilafları, son dönemde kira bedellerindeki fahiş artışlar sonrasında vatandaşın ve hukukçuların gündeminde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kiracı olunması ile kiraya veren olunmasının sonuçları açısından doğal bir fark olmakla beraber; somut bir kira ihtilafı konusunda bilgisine başvurulan uzman avukatların ilk soracağı sorulardan biri “Tahliye Taahhüdü var mı?” olmaktadır. Bunun nedeni; “Tahliye Taahhüdü” müessesinin, halihazırda Kira Hukukumuzdaki en pratik tahliye enstrümanı olmasıdır. Peki tahliye taaahütnamesine ilişkin bilinmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken temel hususlar nelerdir? Yazımızda, bu hususlar hakkında özet bir bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.


© Copyright 2021-2025 | All Rights Reserved.